Platform21

Thursday, September 08, 2005

Thomas, een verhaal dat moest verteld worden


Het Centrum ter Preventie van Zelfmoord (CPZ) krijgt steeds meer oproepen binnen. Dat bewijst dat deze problematiek bijzonder acuut is, ook bij jongeren. Daarvoor heeft het CPZ onder meer een apart internet-project opgezet. Deze actualiteit komt ook aan bod in de theater-monoloog 'Thomas' laatste afspraak' van Koen Boogaerts, in een regie van Eric Kerremans naar een verhaal van Yves Jansen.

"Dit is een verhaal dat moest verteld worden," zegt regisseur Eric Kerremans. "Heel belangrijk is de herkenbaarheid. Wie dit verhaal leest, hoort of ziet, zal zeker een link kunnen leggen met zijn eigen leven, waarin hij zeker iemand gekend heeft die met dat probleem te kampen heeft gehad of effectief zelfmoord heeft gepleegd. De auteur heeft zich zwaar gedocumenteerd over deze problematiek, zodat hij het thema op een duidelijke en juiste manier heeft kunnen vertellen."

"Die herkenbaarheid gaat eveneens op voor problemen waar jongeren mee worstelen," voegt acteur Koen Boogaerts daar aan toe. "Het hoeft zelfs niet zo ver te gaan als zelfmoord. Er zitten ook vragen in waar elke jonge gast of vrouw al eens mee kampt. Ook het afzetten tegen bepaalde elementen van het ouderlijk gezag komt bijvoorbeeld aan bod. Hoeveel jongeren zeggen dat ze nooit willen worden zoals hun ouders?"

'Thomas' laatste Afspraak' is volgens Eric Kerremans dan ook geen puur relaas over zelfdoding. "Het is de kapstok waar het hele verhaal aan is opgehangen," zegt hij. "Het heeft te maken met opgroeien en volwassen worden, conflicten met ouders en vrienden, conflicten met de liefde en alle problemen die jonge mensen daarrond ondervinden en die ze niet altijd kunnen vatten of kwijt kunnen aan hun omgeving."

Die herkenbaarheid was zowel voor Koen Boogaerts als Eric Kerremans naar eigen zeggen een extra stimulans om deze productie op te zetten. "Thomas is één verhaal, maar het stuk bestaat eigenlijk uit de verhalen van zoveel mensen - vrienden, ouders, noem maar op - waarmee Yves Jansen is gaan praten," stipt de acteur aan. "Niet alleen jongeren zullen er dingen in herkennen; dat geldt evenzeer voor ouders."

"Maar het is geen leidraad om deze problematiek aan te pakken," voert regisseur Kerremans aan. "Het is niet de bedoeling om een oplossing te bieden voor mensen die met deze problemen kampen. Het is eerder een erkenning dat het probleem bestaat en dat de maatschappij daar oog moet voor hebben en dat het probleem niet ontkend mag worden."

"Yves Jansen is journalist-regisseur en het verhaal is dan ook bijna een journalistieke weergave van wat er zich kan afspelen in het hoofd van een 17-jarige die met dit probleem worstelt," merkt Koen Boogaerts op. "Er wordt niet gesproken over schuld. Het is een heel open benadering. Er zitten ook heel veel beelden in waarmee Eric en ik iets willen zeggen, maar waarbij het publiek zelf hun eigen verhaal kunnen invullen."

'Thomas' laatste afspraak' wil dan ook meer zijn dan een louter monoloog. "Er staat weliswaar maar één acteur op de planken, maar hij vertolkt wel vier personages," verduidelijkt Eric Kerremans. "Ook een vriend en de beide ouders van Thomas worden ten tonele gevoerd."

'Thomas' laatste afspraak' loopt in een coproductie met het Raamtheater. Regisseur, acteur en de andere medewerkers - muzikant Walter Baeke en technieker Hans De Pooter - werken dan ook alleen op de toegangstickets. "Dat is uiteraard het gevolg van het Vlaamse cultuurbeleid," stipt Eric Kerremans aan. "Theaters worden steeds minder gesubsidieerd en er komt dan ook steeds minder ruimte. Maar een acteur wil zijn ei kwijt en zoekt dan maar naar manieren om zelf een productie op te zetten."

Met het Raamtheater werd volgens de regisseur een mooie regeling getroffen, maar voegt er aan toe dat deze situatie onhoudbaar is. "Men kan een dergelijk avontuur één keer ondernemen, maar daar kan men op termijn geen inkomen mee opbouwen," zegt hij. "Dit mag dan ook geen signaal zijn naar de overheid dat het op deze manier ook wel kan. Dit is alleen het gevolg van een manklopend beleid."

'Thomas' laatste afspraak' gaat op vrijdag 16 september in première in het Klein Raamtheater aan de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen. De productie loopt tijdens de maand september en wordt hernomen in december. Meer informatie kan verkregen worden op de website http://www.raamtheater.be of tel. 03/233.91.48.

Koen Boogaerts en Eric Kerremans hopen echter wel dat er interesse komt van het middelbaar onderwijs. "Dit thema kan daar een soort dialoog worden, een aanzet om daar toch over te praten," zegt hij. "Er zijn immers veel mensen die daar niet over willen of kunnen praten. Dat geldt trouwens niet alleen voor scholen, maar voor iedereen die met jongeren te maken heeft." Er wordt door de auteur ook overwogen om de tekst ook in boekvorm uit te geven.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home