Platform21

Monday, September 26, 2005

Nieuwe media in de kunst

Nieuwe media doen steeds vaker hun intrede in de werking en het programma van musea en culturele instellingen. Daarbij ontstaan volgens het Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) nieuwe vormen van culturele productie en processen, gebaseerd op samenwerking en informatiedeling. Rond deze problematiek wordt op zondag 16 oktober een symposium georganiseerd.

Het IBK stelt dat daardoor de rigide afbakeningen tussen kunst en wetenschap of economie en tussen massacultuur en high art onderhevig zijn aan snelle erosie. "Het internet heeft zich opgeworpen als een voedingsbodem voor immateriële vormen van creativiteit en sociale relaties, maar ook als een nieuwe industriële ruimte," wordt er opgemerkt. "Hoe kunnen curatoren en culturele instellingen, traditioneel gefocust op vertoonbare kunstobjecten, daarmee omgaan?"

Aangevoerd wordt ook dat bovendien steeds meer brugmodellen gecreëerd worden tussen kunst, wetenschap en industrie, waardoor ruimte ontstaat voor kunstenaars om te werken met nieuwe technologieën, niet enkel klassieke film-, audio- en video-technologie, maar ook mobiele en lokatieve media, wearables of virtual reality. "Het digitale is overal rond ons heen en wordt door kunstenaars zowel aangegrepen als bron en medium," aldus nog het IBK.

Maar wanneer het aankomt op de praktische kwesties rond het presenteren van veel van deze werken, is informatie en kennis volgens de organisatie schaars. "Het is dan ook de vraag hoe organisaties daarbij nieuwe invullingen kunnen geven aan het ondersteunen, bewaren en publiek maken van kunstpraktijken," voert de organisatie aan.

Rond die problematiek wordt tijdens het symposium 'Curating & Presenting New Media Art' van gedachten gewisseld door een aantal binnen- en buitenlandse analisten. Het symposium heeft plaats in Nadine aan de Herderstraat 30 in Brussel (Elsene). De toegang is gratis. De start is voorzien voor 14 uur. Inschrijven vooraf is noodzakelijk via e-mail info@ibknet.be of telefoon 09/267.90.40.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home