Platform21

Tuesday, November 29, 2005

Fabre wordt Unesco-ambassadeur

Choreograaf en plastisch kunstenaar Jan Fabre en zijn theatergroep Troubleyn zijn voor een termijn van vijf jaar aangesteld tot culturele ambassadeurs van het Institute for Water Education (IHE) van de Unesco in Delft. Het is de bedoeling dat Troubleyn via zijn optredens de boodschap uitdragen dat het beheer van water als steeds schaarser wordende grondstof een geïntegreerde en doeltreffende aanpak door specialisten vereist.

Het verschaffen van dergelijke gespecialiseerde kennis en ervaring is de missie van Institute for Water Education. Naar Troubleyn maandag meedeelde, wordt de samenwerking symbolisch ingeluid met de voorstelling 'Histoire des larmes/History of Tears' die van 8 tot 15 december in deSingel in Antwerpen te zien is.

Voor die voorstelling schreef Jan Fabre een tekst over het water dat het dichtst bij ons ligt en het meest van ons is, namelijk onze tranen. 'Histoire des larmes' wordt nadien opgevoerd in onder meer Nederland, Zuid-Korea, Frankrijk en Denemarken.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home