Platform21

Wednesday, October 12, 2005

Fototentoonstelling in Antwerpse galerijen

Zaterdag opent in een aantal Antwerpse galerijen, musea en andere locaties de tentoonstelling ‘Foto Antwerpen 2005′. Op een veertigtal Antwerpse locaties wordt daarbij ruim aandacht besteed aan de wereld van de fotografie.


Foto: Gert Jochems, Siberië

De tentoonstelling is een initiatief van het FotoMuseum Antwerpen, dat als catalysator optreedt, maar zelf niet als locatie in het expositieparcours is opgenomen. “Wij willen meer zijn dan een museum,” benadrukte FMA-conservator Christoph Ruys. “Wij willen ook de hand reiken naar de sector van de fotografie en die van de kunst.”

Projectmanager Isabelle Pateer wees erop dat ‘Foto Antwerpen 2005′ geen thematentoonstelling is. “De deelnemers werden vrij gelaten in de benadering van het onderwerp,” voerde ze aan. “Iedere deelnemer toont werk vanuit een eigen profiel. Op die manier zal er een grote diversiteit terug te vinden zijn.” Het FotoMuseum organiseert wel diverse workshops, lezingen en debatten rond fotografie.


Christoph Ruys en Isabelle Pateer

Naast een aantal Antwerpse topgalerijen, nemen ook diverse musea en andere instellingen deel aan ‘Foto Antwerpen 2005′. Meer informatie kan bekomen worden op de website www.fotomuseum.be. De tentoonstelling loopt tot 26 november.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home