Platform21

Tuesday, November 29, 2005

Kunstenaars aan de slag in Schipperskwartier


In het Antwerpse Schipperskwartier werd dinsdagvoormiddag een nieuw reconversieproject voorgesteld. Vier gewezen prosititutiepanden werden er in een samenwerking tussen het Antwerpse stadsbestuur, eigenaars en het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC) omgevormd tot kunstenaarsateliers.

"Het initiatief is een tweede atelierproject van het Antwerpse cultuurbeleid," stipte Antwerps cultuurschepen Philip Heylen aan bij de voorstelling van de kunstpanden. "In samenwerking met het departement stadsvernieuwing kon aan een aantal huizen in de Oude Mansstraat een nieuwe bestemming gegeven worden."

Enkele privé-eigenaars sloten met de stad een overeenkomst om verkrotte prostitutiepanden grondig te renoveren. "Vier eigenaars waren bereid om hun pand als werkruimte aan kunstenaars te verhuren," verduidelijkte de schepen. "Op die manier kon er zowel gewerkt worden met gelden van twee departementen, namelijk cultuur en stadsvernieuwing."

Dat leidde ertoe dat de panden verhuurd worden aan een prijs van vier euro per vierkante meter. Daarvan legt de stad drie euro bij, zodat de kunstenaars per maand alleen nog de resterende euro moeten bijdragen. "Op die manier konden we met beperkte middelen het karakter van de straat veranderen," voerde schepen Heylen aan.

Het stadsbestuur wil dit beleid ook in de toekomst verder zetten. "Er staan nog tientallen kunstenaars op de wachtlijst," benadrukte Philip Heylen. "We zouden die allemaal in enkele grote panden bij elkaar kunnen stoppen, maar we zoeken naar nieuwe projecten die voor iedereen een meerwaarde hebben en waar dus ook de buurt mee van profiteert."

In dat verband verwees de schepen naar de Wolkammerij, een bedrijvencentrum op de terreinen van het bedrijf Umicore in Hoboken. Daar kunnen in de toekomst vijftig ateliers ter beschikking gesteld worden. "Wellicht zullen we ons daarbij richten op beeldhouwers," lichtte Sofie Wilder, projectleider Atelierbeleid van het NICC, dat initiatief toe. "Het is minder evident om die in een woonbuurt ruimte te geven, maar daar kunnen zij aan de slag gaan zonder omwonenden te storen."

Schepen Heylen benadrukte op deze weg gestaag verder te gaan. "In Amsterdam werd 32 miljoen euro vrijgemaakt om op vijf jaar tijd 37 locaties uit te bouwen met duizend werkplaatsen voor kunstenaars," merkte hij op. "In Antwerpen moeten we het doen met 150.000 euro per jaar."

De schepen beklemtoonde daarbij dat het project in Amsterdam geruggesteund wordt door het departement stadsontwikkeling. "Ook in Antwerpen zouden wij graag vanuit cultuur samenwerken met andere sectoren, zoals sociale zaken, maar ook met mode of productontwikkeling," voerde hij nog aan.

De kunstenaars in het Schipperskwartier hebben een huurovereenkomst voor één jaar. In ruil daarvoor hebben ze zich ertoe verbonden om tijdens die periode in de vitrines wisselende tentoonstellingen op te zetten. Op die manier hoopt men dat de cultuur een bijdrage kan leveren tot een verdere ontwikkeling van de buurt en nieuwe activiteiten zou kunnen aantrekken.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home