Platform21

Monday, November 19, 2007

Indymedia zoekt steungevers

Indymedia.be, het andersglobalistiche mediaplatform, is dringend op zoek naar nieuwe steungevers. Door de grote groei van het platform de laatste jaren, heeft het steeds meer kosten. Han Soete: ‘Als we tegen het einde van dit jaar geen honderd extra steungevers vinden, eindigen we met een financieel tekort.’

Meer medewerkers en meer lezers vragen om meer investeringen die met de huidige budgetten niet gefinancierd kunnen worden. Zo moet er onder meer geld vrijgemaakt worden voor internetverbindingen, servers, huur van de lokalen en dergelijke. Doordat Indymedia opereert als een onafhankelijk platform zit het niet ingekapseld in een mediagroep en verkoopt het geen advertentieruimte. De gelden die Indymedia tot hiertoe gebruikte, waren steeds afkomstig uit giften van lezers en medewerkers.

Vorig jaar haalde het platform op die manier 11.000 euro op. Dat volstond voor de servers en de huur van de lokalen maar was niet voldoende om extra investeringen te doen in beter materiaal of meer technische ondersteuning. Ook promotiemateriaal werd al sinds 2003 niet meer aangemaakt wegens te duur. Het platform organiseert daarom een benefietconcert in Schaarbeek. Potentiële ondersteuners kunnen ook een formulier downloaden op de website. Meer info www.indymedia.be (LD)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home