Platform21

Friday, November 02, 2007

Meer cultuurgeld voor nieuwe Vlamingen

Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, verklaart in zijn beleidsbrief dat hij fors zal investeren om een zo divers mogelijk publiek aan cultuur te laten participeren. De beleidsbrief is gebaseerd op de cultuurbegroting 2008. In 2009 zal de minister over 19 miljoen extra middelen beschikken, in 2009 komt daar nog eens 10 miljoen bij.

Dat geld zal hoofdzakelijk dienen om zijn veelbesproken participatiebeleid uit te voeren. Anciaux wil meer ‘nieuwe Vlamingen’ aanspreken en ondersteunt daartoe een aantal initiatieven. Niet enkel wil hij nieuwe Vlamingen met het bestaande Vlaamse aanbod, maar hij zal ook investeren in initiatieven die een uitwisseling tussen twee culturen beogen.

Volgend jaar zal er geld uitgetrokken worden voor onder andere een ‘permanent aanspreekpunt’ in de Brusselse Matongewijk. Vluchtelingen met artistiek talent krijgen een eigen ondersteund project dat ook illegalen kansen moet geven. Anciaux overweegt verder de oprichting van een kenniscentrum voor islamitische cultuur. (LD)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home