Platform21

Friday, September 11, 2009

Laure-Anne Jacobs zet interactief kunstproject op rond stad Kortrijk

Van zaterdag 12 september tot 20 september loopt in de Benedengalerij van De Kortrijkse Schouwburg aan de Hazelaarstraat 7 het digitale kunstproject 'Kortrijkse Taferelen' van de kunstenares Laure-Anne Jacobs, in samenwerking met de Cel Kortrijkse Tentoonstellingen. De kunstenares integreert daarbij een interactieve kunstinstallatie met impressies over het verleden en heden van de stad Kortrijk met een online project waarbij de bezoeker verder tot het kunstwerk kan doordringen. Een kortfilm op het beeldscherm op de Grote Markt vormt daarbij een eerste en inleidend element van een drieledig opgebouwd geheel. De tentoonstelling is toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag.

Het project Kortrijkse Taferelen omvat een interactief gebeuren dat gebaseerd is op een wisselwerking tussen realiteit en de virtuele wereld. Dit samenspel is op verschillende niveau's, zowel op het vlak van content als presentatie, terug te vinden. Inhoudelijk wordt het publiek geconfronteerd met taferelen uit het maatschappelijk leven, maar waar een extra bewerkte dimentie werd aan toegevoegd. Op het vlak van presentatie wordt aan het publiek een fysieke video-installatie
aangeboden, maar krijgt het ook de gelegenheid om in de virtuele wereld door de installatie te reizen. Centraal in het hele gebeuren staan fragmenten uit het maatschappelijk leven van Kortrijk, wat meteen ook de titel van het kunstproject verduidelijkt.

De basis van het project wordt gevormd door film en fotografie, maar dankzij het gebruik van montages en software krijgt het geheel een extra en virtuele dimentie. Vertrekkend vanuit een reeks beeldopnames met de stad Kortrijk als basisgegeven, wordt gewerkt rond een aantal lokaal geïnspireerde thema's. Daarbij komen onder meer het verleden van de stad aan bod, maar wordt evenzeer aandacht besteed aan innovatie, stadsvernieuwing, integratie en samenleving. Die verschillende onderwerpen worden door elkaar verweven en met elkaar geconfronteerd, waardoor een origineel geheel ontstaat waarin het publiek situaties herkent en nieuwe elementen ontdekt.

De installatie wordt op verschillende platforms naar voor gebracht. In eerste instantie wordt het publiek in de openbare ruimte vergast op een inleidende filmprojectie waarin het met het project kennismaakt en uitgenodigd wordt om in een aantal verdere stappen 'Kortrijkse Taferelen' verder te verkennen. Verwezen wordt daarbij naar een computerinstallatie op locatie, waar de bezoeker op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier wordt aangespoord om interactief deel te nemen aan het gebeuren en op zijn eigen, uniek persoonlijke manier het kunstproject te beleven. Op het internet kan de bezoeker tenslotte die verkenning ook later nog verder zetten.

Laure-Anne Jacobs studeerde monumentale kunsten in het Sint-Lucas Academie in Gent. Daarna nam ze deel aan verschillende tentoonstellingsprojecten, waarbij ze ook deelnam aan Brugge, Culturele Hoofdstad van Europa. Ook daar was het maatschappelijk leven van een - lokale - gemeenschap het onderwerp van haar foto-installatie. Ze richtte zich nadien echter steeds meer op fotografie en de opkomende digitale kunst, met vaak het internet en interactiviteit als centraal element. Het voorbije jaar nam ze met een fotocollectie deel aan het Fotocircuit Vlaanderen, waarbij haar werk in verscheidene culturele centra aan het publiek werd getoond.

"Het leven in de stad is een onuitputtelijke inspiratiebron," motiveert Laure-Anne Jacobs de keuze van het onderwerp van het kunstproject. "Ook in verleden heb ik al enkele keren een stad zichzelf in een kunstproject laten bekijken. De gebruikte technieken veranderen echter elke keer van karakter. In Brugge werd het geheel in een reeks billboards gegoten, terwijl in Brussel gebruik gemaakt werd van ruimte voor abribus-reclame aan haltes van het openbaar vervoer. In Kortrijk maak ik de combinatie van het openbare plein en de installatie in een tentoonstelling. De keuze voor Kortrijk is niet toevallig, want de stad maakt een opmerkelijk opgang door en koestert blijkbaar een opmerkelijke openheid voor kunst in een bijzonder brede vorm."

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home