Platform21

Wednesday, September 03, 2008

Doel moet kunstenaarsdorp kunnen wordenOp donderdag 4 september om 20 uur opent in het literair café Den Hopsack aan de Grote Pieter Potstraat in Antwerpen de groepstentoonstelling 'Doelkunstenaars'. De tentoonstelling moet volgens organisator KunstDoel met een boeiende combinatie van beeld, tekst en gevonden Doelvoorwerpen een contrast opwerpen tegen het langzaam voortsluipende verval van de poldergemeente Doel. Op de opening stelt zangeres Soetkin Collier ook de 'Doelsong' voor. Uiteindelijk is het de bedoeling om Doel als kunstdorp te laten overleven.


"Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor een nieuwe bestemming, heeft de Vlaamse overheid beslist dat het polderdorp Doel niet meer leefbaar is en plaats moet ruimen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven," voert KunstDoel-initiatiefneemster Eva Van Tulden aan. "De tweehonderd resterende inwoners die er graag zouden blijven, zijn van geen tel. Evenmin wordt rekening gehouden met het verlies aan waardevol erfgoed. Nochtans is het perfect mogelijk om een alternatieve bestemming uit te werken."Eva Van Tulden geeft toe dat een terugkeer naar het vroegere dorp niet meer mogelijk is. "Moedwillige verwaarlozing, vandalisme en leegstand hebben het dorp aangevreten," voert ze aan. "Maar er wel een alternatieve bestemming die de wens van de huidige bewoners respecteert en tegelijkertijd een meerwaarde zou betekenen voor de haven en de stad." Daarbij hoopt KunstDoel om van het polderdorp een rurale kunst- en cultuuroase te kunnen maken in de haven, waar zakenlui en havenarbeiders even zouden kunnen verpozen en tot rust komen. Die mogelijkheid is er in het hele havengebied immers niet.


Eva Van Tulden vond een twintigtal kunstenaars bereid om aan de tentoonstelling 'Doelkunstenaars' deel te nemen. Die moet helpen om de belangstelling voor het lot van het polderdorp mee levendig houden. Een aantal kunstenaars stelt zijn werken te koop, waarbij de opbrengst gaat naar kunstzinnige acties om Doel verder te laten bestaan. "Inmiddels heeft KunstDoel ook de ondersteuning gekregen van de beweging Cittadellarte van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto," voert Eva Van Tulden aan.


"In het buitenland is al aangetoond dat dergelijke kleine enclaves wel degelijk leefbaar zijn," aldus deelnemend kunstenaar Harry Laureys. "Denk maar aan de buurt Ruigoord in Amsterdam of de Vrijstad Christiania in Kopenhagen. Ook elders in de wereld zijn er dergelijke initiatieven. We hopen daarrond trouwens op termijn een internationale community te kunnen uitbouwen." Meer informatie over het project KunstDoel en de tentoonstelling DoelKunstenaars kan bekomen worden op de website www.kunstdoel.net

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home