Platform21

Sunday, January 29, 2006

Fotomuseum bekijkt fotografen met wereldfaam


In het Antwerpse FotoMuseum kunnen van dit weekend af vijf nieuwe tentoonstellingen bezocht worden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de aanwinsten van het FotoMuseum zelf, maar ook aan werk van beroemde figuren zoals Ed van der Elsken, Sara Terry en Roger Ballen. Tevens wordt het project Photherel voorgesteld.

In de toekomst zal het FotoMuseum jaarlijks wisselende selecties tonen uit de omvangrijke eigen catalogus. “Daarbij wordt grotendeels afgeweken van het gebruikelijke historische parcours met zijn chronologische opeenvolging van stijlen en technieken,” benadrukt directeur Christophe Ruys. “In plaats daarvan zullen meer wisselende persperctieven worden geboden, steunend op een meer intuïtieve en subjectieve omgang met de collectie.”

De eerste tentoonstelling in deze filosofie focust op de aanwinsten die tijdens de voorbije tien jaar werden gerealiseerd. “Wegens de voorbije bouw- en renovatiewerken konden ze immers, op enkele uitzonderingen na, nog niet eerder aan het publiek worden voorgesteld,” zegt Ruys. Hoewel er niet bewust naar werd gestreefd, tekenen zich volgens de directeur in de gepresenteerde selectie drie belangrijke thematische gebieden - landschap, oorlog en lichaam en identiteit - af. Ook worden enkele aanwinsten getoond op het gebied van apparatuur.Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het werk van de Nederlandse straatfotograaf Ed van der Elsken, die in het genre internationaal tot de top behoorde. Documenta X in Kassel presenteerde in 1997 werk van de Nederlander tussen enkele grote fotografen van het straatleven, zoals Garry Winogrand, Walker Evans en Helen Levitt. Toch is hij, met uitzondering van Japan, buiten Nederland nooit echt doorgebroken. De tentoonstelling in het FotoMuseum toont duidelijk aan dat dit gebrek aan erkenning volkomen onterecht is.

Ook opmerkelijk is de tentoonstelling met werk van fotografe Sara Terry, die onder meer werkte voor The New York Times en Rolling Stone. In het FotoMuseum wordt aandacht besteed aan haar collectie ‘Afthermath, Bosnia’s long road to peace’, waarin ze duidelijk maakt wat er gebeurde na de afloop van de Balkanoorlog en waarin zowel hoop op de toekomst als vrees voor een nieuwe hel naar voor komen. Voor die reportage kreeg Terry het Alicia Patterson Fellowship, één van de meest prestigieuze prijzen in de journalistiek.

Een vierde collectie is gewijd aan ‘Shadow Chamber’, werk van fotograaf Roger Ballen, die wereldfaam verwierf met zijn werk over arme, gedegenereerde blanken die aan de rand van de Zuid-Afrikaanse maatschappij leven. In het FotoMuseum worden surrealistische beelden getoond over de interactie tussen mensen, dieren en voorwerpen in mysterieuze ruimten.


Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan Photherel (Photografic Heritage Elearning), een Europees e-learning project dat wil bijdragen tot het onsluiten van het fotografisch erfgoed. Daarbij kwam een samenwerking tot stand tussen het FotoMuseum en afdelingen van de universiteiten van Leuven, Toulouse en Boekarest. Het project focust zich op de ontwikkeling van een portaalsite die aan de gebruiker zowel een stappenplan voor een verantwoorde digitalisering van fotografisch erfgoed als een overzicht van recente literatuur en projecten. Photherel leidde inmiddels al tot twee online tentoonstellingen (www.photherel.net) en een reizende tentoonstelling, die nu in het Antwerpse FotoMuseum kan bezocht worden.

Meer informatie over de tentoonstellingen kan bekomen worden op www.fotomuseum.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home