Platform21

Sunday, January 29, 2006

Zilvermuseum zet activiteiten op kalender


Met drie grote tentoonstellingen en een uitgebreide reeks andere activiteiten staat het Zilvermuseum Sterckshof voor een bijzonder druk jaar. Bovendien is er ook de samenwerking en de wisselwerking met andere provinciale en stedelijke musea die aan het Sterckshof een bijzonder elan moet geven. Die drukke agenda vertaalt zich trouwens ook in de maandkalender die door het museum werd uitgegeven.“Die kalender geeft duidelijk het lifestyle-karakter waarrond het Zilvermuseum werkt,” benadrukt Sterckshof-directeur Ward Caes. De kalender draagt dan ook de titel ‘Zilver, een levenswijze’, waarin de diverse activiteiten worden toegelicht. Voor elke maand werd een afzonderlijk thema voorzien, met onder meer aandacht voor de expertisedagen en de brocantebeurs, maar ook voor het schitterde Sterckshof-kasteel, de ateliers en masterclasses, evenementen en design.Ward Caes merkt op dat het ambitieuze programma van dit jaar het gevolg is van vier jaar intensief voorbereidingswerk. “Daarbij werd er gewerkt aan het verder uitbouw van de verzameling, het wetenschappelijk onderzoek en het beheer en de presentatie van onze collectie,” benadrukt de Sterckshof-directeur. “Dat zijn immers de vier basisopdrachten die een volwaardig museum van de overheid meekrijgt.Op het gebied van de collectie werd er volgens Ward Caes vooral werk gemaakt van het opvullen van enkele hiaten. “Onze verzameling is opgebouwd rond de Belgische zilversector,” benadrukt hij. “Daarbij zijn we er toch in geslaagd om enkele topstukken te verwerven, onder meer een uiltje uit de zestiende eeuw waarbij er gewerkt werd met een combinatie van zilver en kokosnoot.”

Maar naast de eigen collectie wil het Sterckshof de volgende jaren ook een jaarlijke tentoonstelling organiseren rond buitenlandse productiehuizen. Zo werd er pas een tentoonstelling rond het Parijse atelier Christophle afgerond. Deze traditie wil het Zilvermuseum de volgende jaren verder doortrekken. Tijdens deze tentoonstelling kon de bezoeker trouwens een zilveren broche winnen van George Cuyvers, een vooraanstaand Vlaamse zilversmid, juweelontwerper en docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Opvallend is ook de aandacht die het Sterckshof dit jaar schenkt aan de tulp. Die bloem zou immers eerst in Antwerpen gecultiveerd zijn en pas daarna naar Amsterdam zijn verhuisd. Dat feit wordt dit jaar in Antwerpen op verschillende manieren in de kijker gezet. Het Sterckshof doet dat met het planten van tulpenbollen, waarvoor er samengewerkt werd met de kinderen van diverse Deurnese scholen.“We willen kinderen - maar ook de rest van het publiek - immers op een creatieve, actieve manier bezig laten zijn,” voert Ward Caes aan. “Die publiekswerking is heel belangrijk en daarin passen trouwens ook onze ateliers.” Daarbij is het Sterckshof ook bijna letterlijk naar buiten gekomen. Een gedeelte van de tuin en het terras was immers door een haag afgeschermd van de buitenwereld. “Maar daardoor wist het passerend publiek niet voldoende dat hier allerlei activiteiten plaats hadden.”

De haag is nu weggehaald en zal over een tijdje plaats maken voor de tulpenbollen. Eind van de maand februari begint in het Sterckshof trouwens de campagne Krokuskriebels, die helemaal gericht is op de jongere bezoeker.

Meer informatie is te verkrijgen op de website www.zilvermuseum.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home