Platform21

Tuesday, August 29, 2006

Chinees mausoleum in Antwerps Provinciehuis

Van begin september tot half oktober loopt in het Antwerpse provinciehuis de tentoonstelling 'De wereld volgens de Han' rond de archeologische opgravingen uit het mausoleum van de Chinese keizer Jing, één van de grote figuren van de Han-dynastie. In totaal worden ruim 200 terracotta figuurtjes en objecten getoond."De tentoonstelling moet bekeken worden vanuit twintig jaar vriendschapsbanden tussen de provincies Antwerpen en Shaanxi," benadrukte de Antwerpse cultuurgedeputeerde Ludo Helsen tijdens de voorstelling van de collectie. "Ter gelegenheid van die verjaardag dachten we dat het interessant zou zijn om de Chinese cultuur naar België te brengen."

De gedeputeerde voerde aan dat de samenwerking tussen beide provincies al voor tal van verwezenlijkingen heeft gerealiseerd. "Denk maar aan het verblijf van twee reuzenpanda's in de Antwerpse Zoo," voerde hij aan. "De provincie Antwerpen is zich bewust van de enorme economische en culturele rijkdom van China en de volgende jaren zullen we die contacten nog verder uitbreiden."'De wereld volgens de Han' wordt echter duidelijk één van de hoogtepunten van deze jarenlange samenwerking tussen beide provincies. "Het bewind van keizer Jing - regerend van 157 tot 141 voor Christus - vormt een onderdeel van de periode die in de Chinese geschiedschrijving als de 'prachtige tijden' worden bestempeld," benadrukt curator Annemie Bonneux.

"Het was een periode van overvolle graanschuren en overvloedige voorraden voedsel voor iedereen," verduidelijkt de curator die uitspraak. "Dat weerspiegelt zich ook in de teruggevonden beelden." Hoewel men al langer op de hoogte was van het bestaan van de begraafsite - twaalf vierkante kilometer groot - werd in 1972 voor het eerst een begraafplaats ontdekt van gevangenen die aan de bouw van het mausoleum hadden meegewerkt.

Daarna zou het echter tot 1990 duren voor de eerste krijgers werden opgegraven. Omwille van de geplande aanleg van een autostrade naar de luchthaven van de provinciehoofdstad Xi'an werden de archeologische opgravingen toen geïntensifieerd. "De opgravingen zijn trouwens nu nog altijd bezig en nog dagelijks worden nieuwe archeologische schatten ontdekt," aldus Annemie Bonneux.

Meer info over de tentoonstelling is terug te vinden op de website www.provant.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home