Platform21

Thursday, August 17, 2006

Cultuur Antwerpen heeft 3,5 miljoen klanten

Het cultureel beleid van Antwerpen is een bedrijf met 2.500 personeelsleden en 3,5 miljoen klanten. Dat zegt de Antwerpse cultuurbeleidscoördinator Karel Hermans ter gelegenheid van de voorstelling van het Cultureel Jaarboek 2005, waarin het brede cultuurwerk binnen de stad van het voorbije jaar wordt toegelicht. Het is meteen het 24ste jaarboek op rij.“Het is duidelijk dat 2005 een overgangsjaar was,” zegt cultuurschepen Philip Heylen, bladerend door het jaarboek. “Er is tijdens die periode heel wat voorbereidend werk geleverd voor de culturele uitstraling van Antwerpen tijdens de volgende jaren.” Hij verwijst daarbij onder meer naar het beroemde bezoek van de Sultan, dat de voorbije maand Antwerpen in heel zijn ban hield. “Dat is het danken aan al het werk dat er in 2005 werd gepresteerd,” aldus de schepen.

Ook de afwerking van de dossiers voor het Museum aan de Stroom en de Red Star Line, twee belangrijke toekomstprojecten voor de stad, kende volgens de schepen het voorbije jaar belangrijke vorderingen. “Daarnaast werd ook gewerkt aan de restauratie van de Opera en de Stadsschouwburg, de voorbereiding van de tentoonstellingsreeks ‘Antwerpen in de Wereld’ en werden ateliers toegewezen aan beeldende kunstenaars,” benadrukt hij.

Opmerkelijke cijfers noemt Philip Heylen de belangrijke groei van de bezoekersaantallen van het Middelheimmuseum en het Letterenhuis. “Ook de Antwerpse bibliotheken blijken een groot succes,” voert hij aan. “Het aantal ontleningen blijft groeien, in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen.” Ook ziet hij de culturele centra puik werk leveren en constateert hij dat Het Paleis het heel goed heeft gedaan. “Het Toneelhuis daarentegen heeft de volgende jaren een duidelijke inhaalbeweging nodig,” stipt hij aan.Het Cultureel Jaarboek is volgens de schepen vooral een werkinstrument voor het beleid, de culturele sector en de sponsors. “We hebben er zoveel mogelijk spelers in opgenomen die in Antwerpen professioneel actief zijn met cultuur en daarbij kunnen rekenen op een betoelaging,” verduidelijkt hij. “In de toekomst moeten we echter nog meer initiatieven kunnen opnemen die vanuit projectsubsidies gestuurd worden of vanuit niet-professioneel oogpunt zijn opgestart.”

Ook zou Philip Heylen in volgende edities ook een duidelijker beeld willen creëren van het soort publiek dat aan het Antwerpse culturele leven deelneemt. “Maar het is ook voor de individuele initiatiefnemers zelf in veel gevallen niet heel duidelijk waar hun publiek vandaan komt,” zegt Karel Hermans.

Het Culturele Jaarboek zal in de toekomst ook op het internet kunnen geraadpleegd worden.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home