Platform21

Sunday, September 03, 2006

Brakke Grond bekijkt Belgische verkiezingen

In het Vlaams cultureel centrum 'De Brakke Grond' in Amsterdam loopt nog tot zondag 8 oktober de tentoonstelling 'Choose Choice - België aan de vooravond van de verkiezingen: vijf standpunten'. Curator Ive Stevenheydens vroeg daarbij vijf artiesten te reflecteren over het voornaamste wapen van de democratie.

"Met hun werken nemen ze subjectieve standpunten in ten opzichte van het Belgische electoraat en de gespannen politieke situatie," aldus de organisatoren. "Zo onderzoeken kunstenaars met ludiek werk de mogelijke wortels van de verregaande verrechtsing in Vlaanderen. Anderen maken kanttekeningen bij de manier waarop democratisch verkozen partijen steeds verder aan het federale Belgische systeem knagen."

Maar er wordt daarbij opgemerkt dat de enigszins ironisch getitelde tentoonstelling echter het zuiver politiek discours ontstijgt. "Daarvoor staan de uiteenlopende achtergronden garant van de uitgenodigde Vlaamse en internationale artiesten," stellen de organisatoren nog. "Het parcours van sommigen situeert zich in de beeldende kunsten, fotografie of experimentele video, anderen opereren als journalist, klanktechnicus en geluidskunstenaar."

Wat de vijf kunstenaars echter bindt, is volgens de curaor hun kritische omgang met het medium dat ze hanteren. "Wars van de stroom audiovisuele massamedia die het politieke discours uithollen tot haast polemische propaganda, durft hun werk een puur persoonlijk standpunt innemen," wordt er opgemerkt. "Emoties van verdeeldheid, bezorgdheid, woede, angst of gelatenheid voorafschaduwen hun positie tegenover het België na de verkiezingen."

Maar de curator werpt op dat het verhaal van de tentoonstelling ook van universele aard wil zijn. "De werken trekken parallellen naar Nederland en de vervroegde verkiezingen van november 2006 of gaan in op het abstracte register ervan, op het niveau van het afwegen, selecteren, twijfelen en de uiteindelijke keuze," aldus de organisatoren.

Op de tentoonstelling zijn werken te bezichtigen van de beeldende kunstenaars Harald Thys, Jos De Gruyter en Michaël Van den Abeele uit Brussel, Bojan Frajic uit Belgrado, klankkunstenaar Johan Vandermaelen uit Aaigem, mediakunstenaar Stefaan Quix uit Brussel en journaliste Maria Tarantino uit Milaan.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home