Platform21

Thursday, September 28, 2006

Tweede editie voor Bibliotheek van de Fotografie

Het Antwerpse Filmmuseum heeft het tweede nummer van zijn 'Bibliotheek van de Fotografie' uitgebracht. Daarin worden in elf bijdragen diverse facetten van het verleden en het heden van de fotografie belicht. Rond de publicatie van het boek werd ook een tentoonstelling opgezet.

"De geschiedenis van de fotografie is meer dan een opeenvolging van beelden en namen," belicht Filmmuseum-conservator en hoofdredacteur Christoph Ruys de filosofie achter de uitgave. "Ze omvat ook de veranderende ideeën die ons begrip van het medium en zijn mogelijkheden vorm hebben gegeven."

Deze 'Bibliotheek van de Fotografie' vormt volgens Ruys op die manier dan ook een uniek parcours doorheen wijzigende opvattingen en houdingen over het haast grenzeloze medium fotografie. "Heel uiteenlopende internationale basisteksten en onvermoede bronnen over fotografie, haar geschiedenis en actualiteit uitgekozen, waarbij tot vandaag nooit eerder bewerkt materiaal in het Nederlands wordt aangeboden," stipt hij aan.

De conservator voegt er aan toe dat in dit tweede deel een aantal lijnen uit het eerste boek verder worden doorgetrokken. "Daarnaast komen echter ook meer recente teksten aan de orde," voert hij aan. "Theoretisch-kritische essays worden afgewisseld met hoogst personlijke statements of meer laconieke commentaren.

Geopend wordt met een essay van de Belgische schrijver Albert Valentin uit 1928 over de fotograaf Eugène Atget, gevolgd door een tekst van de culturele criticus Siegfried Kracauer over het medium fotografie en de Franse kunsthistoricus Hubert Damisch over het fotografisch beeld.

Kunstcritica Martha Rosler behandelt het werk van fotograaf Lee Friedlander, terwijl van Herbert Molderings een essay over de eigentijdse fotografie werd opgenomen, gevolgd door een vertaling van 'The Ballad of Sexual Dependency' van de Amerikaanse schrijfster Nan Goldin en een tekst van Craigie Horsfield over onbewuste kitsch.

Van Susan Sontag werd een tekst opgenomen over Storyville, de rosse buurt van New Orleans, terwijl een tekst van Rosalind E. Krauss handelt over de successen van de fotografie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een tekst van fotograaf Gerry Badger ter gelegenheid van de Wereldexpo Hannover 2000. Afgesloten wordt met een eigenzinnige visie van John Berger over fotografie, als aanloop naar een derde aflevering, die helemaal in het leven zal staan van de bijzondere relatie tussen literatuur en fotografie.

Rond 'Bibliotheek van de Fotografie II' is in het Antwerpse Fotomuseum ook een tentoonstelling opgebouwd. Meer informatie kan verkregen worden op de website www.fotomuseum.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home