Platform21

Thursday, September 07, 2006

Vlaamse kunst heeft beeldenbank

Belangrijke kunst uit de Vlaamse cultuurgeschiedenis is voortaan online voor het grote publiek beschikbaar. Op de databank Lukas (www.lukasweb.be) zouden over twee jaar minstens vijfduizend beelden beschikbaar moeten zijn over Vlaamse kunst. Het project moet over vier tot vijf jaar zelfbedruipend zijn.

Lukas is geïnspireerd op buitenlandse voorbeelden, zoals de Bridgeman Art Library. Het doel is het Vlaamse culturele erfgoed in een soort virtueel museum beschikbaar te maken voor een breed publiek en het bovendien een sterkere uitstraling te geven in binnen- en buitenland. Voorlopig komen alleen Vlaamse musea in aanmerking, maar op termijn zal ook Vlaamse kunst uit Brusselse musea of buitenlandse instellingen aan bod komen.

De databank bevat op dit ogenblik ongeveer 700 beelden uit de collecties van het Museum voor Schone Kunsten Gent, de Musea Brugge, het Museum van Deinze en de Sint-Baafskathedraal. Op korte termijn worden daar de collecties van het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), het Gents Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) en het Huis van Alijn aan toegevoegd, samen met een reeks hedendaagse werken uit de collecties van de Vlaamse Gemeenschap.

Musea werken vrijwillig mee aan het project en beslissen mee over de aanmaak van afgeleide producten zoals reproducties. De netto-opbrengsten uit het beeldbeheer en de merchandising worden gedeeld tussen het museum en Lukas. Louter informatief gebruik van beelden in lage resolutie is gratis. Voor het downloaden of gebruiken van hogeresolutiebeelden moet worden betaald.

Lukas is een project van het Reproductiefonds Vlaanderen. Vorig jaar besliste de Vlaamse regering via de Participatiemaatschappij Vlaanderen één miljoen euro te investeren in het fonds. Volgens Vlaams cultuurminister Bert Anciaux heeft Lukas voldoende marktpotentieel om zich te ontwikkelen tot een bedrijf dat diensten aanbiedt tegen betaling. Over vier tot vijf jaar zou het project zelfbedruipend moeten zijn.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home