Platform21

Sunday, October 01, 2006

Antwerpse schrijvers zonder grenzen

In de tentoonstelling 'Verre Horizonten' wordt in het Antwerpse Letterenhuis aandacht besteed aan vijf schrijvers en hun omgang met de grenzen tussen culturen, talen, volkeren, landen en mensen. De tentoonstelling vormt een onderdeel van de cyclus 'De Wereld in Antwerpen'. Aan bod komen Paul Van Ostaijen, Willem Elsschot, Marnix Gijsen, Jef Geeraerts en Tom Lanoye.De eerste in de rij is Paul Van Ostaijen, die in Berlijn zijn dichtbundels 'Bezette Stad' en 'De Feesten van Angst en Pijn' schreef. De bezoeker kan in de briefwisseling tussen Van Ostaijen en Peter Baeyens, Oscar Jespers en Stan van Ostaijen het onstaan van 'Bezette Stad' volgen, terwijl ook andere documenten uit deze periode worden getoond. Willem Elsschot deed de inspiratie voor zijn eerste roman 'Villa des Roses' op tijdens een kort verblijf in Parijs. De bezoeker kan hier het typoscript van dit eerste boek van Elsschot inkijken.Ook Marnix Gijsen begon in New York aan zijn carrière als romancier. Hij zou er van 1940 tot 1964 verblijven. Het schrijven van Jef Geeraerts is dan weer bijzonder sterk beïnvloed door zijn verblijf in het toenmalige Begisch Kongo. De ophefmakende Kongo-romans van Geeraerts komen in de expo ruim aan bod, samen met een aantal voorwerpen uit de collectie van de schrijver. Tenslotte is er ook Tom Lanoye, die in 1994 de eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afria meemaakte. In het letterenhuis wordt een documentaire getoond met de visie van Lanoye op Zuid-Afrika en Vlaanderen.

Meer informatie is verkrijgbaar op de website www.letterenhuis.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home