Platform21

Sunday, October 01, 2006

Diamantmuseum bekijkt Mogoljuweel

In het Diamantmuseum in Antwerpen kan de geïnteresseerde de volgende maanden terecht voor een schitterende tentoonstelling over de invloed van het Mogoljuweel, de juwelentraditie van de legendarische Indische heerser Babur. Voor de samenstelling van de collectie werd beroep gedaan op de Nederlandse specialiste Bernadette Van Gelder. De tentoonstelling vormt een onderdeel van de cyclus 'De Wereld in Antwerpen'.


Historisch gezien is India, als eerste vindplaats van diamant, de bakermat van dit bijzondere mineraal. Men moet zelfs tot 1725 wachten vooraleer diamant bekend raakt die uit een ander land (Brazilië) dan India afkomstig is. Ook enkele van de grootste, mooiste en beroemdste diamanten zoals de Grote Mogol, Regent en Koh-I-Noor zijn in India gevonden.

Die Koh-I-Noor was ooit in het bezit van de Indische heerser Babur uit het begin van de zestiende eeuw. De diamant werd hem geschonken door overwonnen vijanden, die op die manier hun dankbaarheid wilden uitdrukken voor de genadigheid waarmee Babur hen bejegende. In het midden van de negentiende eeuw zou de Koh-I-Noor in bezit komen van de Britse koninklijke familie.

De tentoonstelling brengt een aantal typische voorbeelden van deze juwelentraditie naar voor. "De voorwerpen komen uit onze eigen verzameling," vertelt samenstelster en gespecialiseerd juwelier Bernadette Van Gelder. "Maar ook uit de collecties van een aantal van onze klanten."

Daarbij stelt Bernadette Van Gelder dat de Indische juwelentraditie enkele opmerkelijke kenmerken heeft. "Er is een duidelijk verschil tussen de boeddhistische juweel en een mohammedaans exemplaar," benadrukt ze. "Bovendien reflecteert deze juwelenkunst ook de levensfilosofie van de Indiër, die zijn juweel steeds in paren draagt omdat ze hun lichaam zien als de tempel van het leven en dus best in balans gehouden wordt.

De Indische juwelenkunst heeft volgens Bernadette Van Gelder ook duidelijk zijn invloed gehad op de Europese juwelensector. "Een belangrijke katalysator is het atelier van de in Engeland werkzame Antwerpenaar Arnold Lulls, actief op het scharnier van de zestiende en zeventiende eeuw," stipt ze aan. "Zijn ontwerpen gaan duidelijk terug naar Oosterse voorbeelden."

Maar ook juweelhuizen zoals Cartier inspireert zich volgens Bernadette Van Gelder vaak op de Indische juweelkunst. "Ten eerste werkt Cartier op bestelling voor belangrijke Indische klanten," zegt ze. "Verder importeert Cartier Indische stenen - vooral gesneden smaragd uit de Mogolperiode - en antieke en moderne Mogoljuwelen. Dit alles resulteert ook in het ontwerpen van juwelen in Mogolstijl voor niet-Indische klanten."

Praktische informatie over deze tentoonstelling is verkrijgbaar op de website www.diamantmuseum.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home