Platform21

Sunday, October 01, 2006

Zilvermuseum op zoek naar nieuwe conservator

De wegen van het Antwerpse provinciebestuur en Ward Caes, conservator van het Zilvermuseum in het Sterckshof in Deurne, gaan uit elkaar. Het provinciebestuur gaat op zoek naar een nieuwe conservator, die op contractuele basis zal aangeworven worden. Ward Caes was op interim basis aan de slag in het Zilvermuseum.

"Sinds 1992 was Leo De Ren conservator van het Zilvermuseum," stelt Frank Geudens, gedeputeerde van cultuur van de provincie Antwerpen. Na het behalen van zijn doctoraat met een proefschrift over de sierkunsten aan het hof van landvoogd Karel Alexander van Lotharingen, werd De Ren echter gastdocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Een jaar later werd hij er voltijds docent.Dat betekende echter dat het Zilvermuseum op zoek moest naar een andere conservator. Die functie werd in eerste instantie opgenomen door Luc Wellens, die als waarnemend conservator het museum ging leiden. Hij werd eind vorig jaar echter opgevolgd door Ward Caes, tot dan toe ad interim-conservator van het Antwerpse Diamantmuseum en die ook ad-interim het Zilvermuseum ging leiden. Bij het Diamantmuseum werd Ward Caes opgevolgd Liene Geeraerts.

Ward Caes kwam daarmee aan de leiding van een museum dat met een geografische handicap had te worstelen. In tegenstelling tot de andere Antwerpse provinciale musea - het Modemuseum, het Fotomuseum en het Diamantmuseum - ligt het Sterckshof immers niet in het centrum van de stad, wat het moeilijker maakt om het Zilvermuseum in het vaste
parcours van de toerist op te nemen.

Toch slaagde het Zilvermuseum er het voorbije jaar erin om het bezoekersaantal gevoelig op te drijven en het publiek enkele boeiende tentoonstellingen aan te bieden. Gedeputeerde Frank Geudens stelt dat het Zilvermuseum de voorbije jaren heel wat gerealiseerd heeft. "Leo De Ren heeft nu echter laten weten dat hij zijn academische carrière verder wil zetten en niet meer terugkeert in zijn oude functie als conservator," stipt hij aan.

Frank Geudens opperde eerder al dat de toekomst van het Zilvermuseum herbekeken zou moeten worden. "De invulling daarvan zal door de volgende legislatuur moeten uitgewerkt worden," voert hij aan. "Maar er zijn verschillende mogelijkheden die overwogen kunnen worden." Zo liet de gedeputeerde eerder al uitschijnen dat het Sterckshof
eventueel zou omgevormd kunnen worden tot een depotmuseum,
gecombineerd met andere toeristische functies.

"Maar de verschillende denkpistes zullen binnen de deputatie en het provinciebestuur tegenover elkaar moeten afgewogen worden," aldus nog Frank Geudens. "Maar in het kader van een dergelijk masterplan en de melding van Leo De Ren dat hij voor andere carrièremogelijkheden kiest, werd beslist om de structuur van het Zilvermuseum een andere vorm te geven."

Dat betekent dat er in de toekomst niet meer met een benoemde conservator zal gewerkt worden, maar dat er met contractuele overeenkomsten gewerkt zal worden. "Er wordt daarbij gezocht naar een kandidaat met sterke managingfuncties, maar uiteraard wel affiniteit heeft met de zilversector," aldus Frank Geudens. "De wetenschappelijke
ploeg van het Zilvermuseum is sterk genoeg om de praktische invulling van het museum te garanderen."

Deze evolutie heeft tot gevolg dat het het interim-contract met Ward Caes wordt opgezegd. Daarmee verliezen de provinciale musea op het grondgebied van de stad Antwerpen - die zich sinds dit jaar als lifestyle-musea profileerden - op korte termijn een tweede topfiguur. Eerder al verliet ook Linda Loppa het ModeMuseum Antwerpen. Zij verhuist naar Firenze.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home