Platform21

Tuesday, December 12, 2006

Het Paleis begint nomadenbestaan

Het Antwerpse kindertheater Het Paleis gaat van start met een Nomadenbus. Actrice An De Donder trekt daarbij daadwerkelijk met een bus door Vlaanderen - en wellicht ook Nederland - om op diverse locaties kleine producties te brengen. Aan het concept van de inhoud van deze mobiele theatervoorstelling wordt nog volop gewerkt.

"Een herschikking van de Vlaamse overheidssubsidies, waardoor wij minder financiele middelen ter beschikking hebben gekregen, verplichtte ons om creatief om te springen met onze programmering," verduidelijkte algemeen directeur Barbara Wyckmans de achtergrond van het project. "Onze keuze viel daarbij onder meer op het uitwerken van een aantal kleinschalige projecten."

Tijdens de voorstelling van de jaarwerking van Het Paleis noemde ze het Nomadenbus-project een echte stopcontactproductie, waarbij men spreekwoordelijk alleen maar elektrische stroom nodig heeft om met een voorstelling te beginnen.

"In dit geval besloten we van de vervoersmaatschappij De Lijn een oude lijnbus te kopen, zodat An De Donder het hele Vlaamse land kan rondrijden en op de speelplaatsen van scholen in dat mobiele theatertje een productie te brengen," aldus nog Barbara Wyckmans. "Maar een dergelijke aanpak maakt het ook mogelijk om ook andere locaties te bespelen."

Inhoudelijk ligt het project nog niet vast. "Ik denk er vooral aan om vooral met beeld en klanken te werken," stipt An De Donder aan. "Woorden zullen er wellicht veel minder aan te pas komen. Maar ik overweeg ook om er eventueel een zandbak in te plaatsen en daar een aantal dingen mee te doen."

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home