Platform21

Tuesday, October 24, 2006

Vrouwendag zet poëzie centraal

Op 11 november is Antwerpen weerd de gaststad voor de jaarlijkse Vrouwendag. Die keuze is volgens het Vrouwen Overleg Komittee niet toevallig, want centraal in het programma staat de vrouw in een multiculturele maatschappij. Maar er wordt ook veel aandacht besteed aan vrouwelijke poëzie-auteurs, waar een heel programma en een wedstrijd werd rond uitgebouwd.“Weinig mensen kennen veel Nederlandstalige vrouwelijke poëzie-auteurs,” lichtte Riet De Baets van Zonta, de serviceclub van professioneel actieve vrouwen, het initiatief toe. “Nochtans heeft dichteres Lut de Block een bloemlezing uitgebracht met werk van 87 Nederlandstalige vrouwen die sinds de tweede wereldoorlog poëziebundels hebben uitgebracht.”

Op de Vrouwendag zullen de auteurs Eva Cox, Miriam Van hee, Lut de Block, Stella Napels en Tsjitske Jansen vanaf 15 uur een selectie van die bloemlezing naar voor brengen in het Cultureel Centrum van Berchem. Daaraan gekoppeld wordt de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd die het Vrouwen Overleg Comité heeft georganiseerd en waarop meer dan 200 inzendingen kwamen.

Uit die inzendingen werd een shortlist van tien gedichten geselecteerd. Die staan te lezen op de websites van het Vrouwen Overleg Komittee en het Poëziecentrum. Ze worden ook uitgestald op de stand van het Poëziecentrum op de Boekenbeurs. Daar kunnen bezoekers hun stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dat kan ook nog op de Vrouwendag zelf in Berchem.

Maar poëzie vormt niet het enige onderdeel van de Vrouwendag. Er zijn immers een aantal werkwinkels voorzien, waarbij de situatie van de vrouw in de multiculturele samenleving onder de loep wordt genomen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de moslima’s in de media, de asielzoekster in België en interculturele communicatie.

Een andere sectie omvat een reeks tentoonstellingen van onder meer Wendy Morris, Naïma Moldenhauer, Anouk Fraweel, Lieve Snellings en Rocio Mottio. Daarnaast is ook een filmprogramma voorzien met onder meer een vertoning van ‘Mijn zus Zahra’, een documentaire over allochtone holebi’s met een moslim-achtergrond. Tevens wordt op de Vrouwendag ook de Zorra-publieksprijs voor de meest vrouwvriendelijke of roldoorkruisende reclame.

Het programma omvat verder ook nog dans, een standenmarkt, een debat en lezing en een politiek cultureel café. Het geheel wordt in zaal Rubens in Berchem afgesloten met een avondfeest. Aan de voorbereiding van de Vrouwendag werkten een veertigtal allochtone en autochtone vrouwenorganisaties mee.

Meer informatie is te verkrijgen op de website www.vrouwendag.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home