Platform21

Monday, August 20, 2007

Quick en Flupke gaan naar India

De stripfiguren Quick en Flupke, geesteskinder van de Belgische stripauteur Hergé, maken binnenkort hun debuut op de Indische markt. Er zou een twaalfdelige stripreeks over de twee Brusselse straatbengels op de markt worden gebracht. India wordt volgens Uday Madhur, directeur van uitgeverij Euro Books, een testcase vooraleer er met de reeks eventueel naar een aantal andere landen getrokken zal worden.


Quick en Flupke werden in 1930 gecreëerd door de Belgische striptekenaar Hergé, die vooral bekendheid verwierf met Kuifje. In totaal werden over de twee figuren twaalf albums op de markt gebracht. Er werden ook een aantal kortfilms gemaakt rond de twee belhamels, die het met hun kuren vooral gericht hebben op de wijkagent. In de jaren tachtig kwamen er enkele nieuwe en hertekende strips van de hand van Johan De Moor, zoon van Bob De Moor, de vaste medewerker van Hergé.


Ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste verjaardag van Hergé wordt er in India eveneens een twaalfdelige stripreeks op de markt gebracht door uitgeverij Euro Books. Indien het Indische experiment een succes wordt, overweegt Euro Books om de stripreeks ook naar een aantal andere landen te exporteren.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home