Platform21

Sunday, January 13, 2008

Vijfde editie Manu Mundo Muziekwedstrijd

Het multiculturele muziekfestival Mano Mundo is dit jaar aan zijn vijftiende editie toe. Het festival heeft plaats op 10 en 11 mei in De Schorre in Boom. Ook dit jaar vormt de muziekwedstrijd Mano Mundo M3 – nu al voor het vijfde opeenvolgende jaar - een onderdeel van het programma. Uit de deelnemers zullen dit jaar drie winnaars gekozen worden. Kandidaturen moeten voor 2 april ingediend worden.


Uit alle ingezonden demo’s wordt er door een professionele jury drie winaars geselecteerd. Deze drie winnaars krijgen elk een optreden op main stage, een vergoeding van 250 euro en een VIP-treatment. Eén van de winnaars krijgt de kans om op te treden in het Openluchttheater in Deurne, terwijl één van de finalisten kans maakt om op te treden in het Cultureel Centrum De Steiger in Boom.


De uiteindelijke winnaars worden onder de aandacht geplaatst van pers, andere programmatoren en andere actoren uit de muziekwereld. De winnaars worden beschouwd als volwaardig onderdeel van het hoofdpodium. De ingediende muziek moeten vallen onder de categorie wereld-, folk- of rootsmuziek in de ruimste zin. Minstens twee op drie nummers moeten eigen composities zijn.


Groepen kunnen wel geen twee opéénvolgende jaren geselecteerd worden voor de finale. Kandidaten moeten aan de organisatoren de benaming van de band, naam, adres, telefoon en e-mail van een contactpersoon, een beknopte biografie en één foto van de band doorspelen, samen met een demo (audio-cd of eventueel een dvd) met minimaal drie nummers. Enkel een MySpace is niet voldoende.


Kandidaten krijgen tegen uiterlijk half april over een al dan niet selectie. Demomateriaal moeten verzonden worden naar Frank Cuypers, Mano Mundo, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, met vermelding M3-wedstrijd. Verdere informatie is verkrijgbaar op de website www.manomundo.be.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home