Platform21

Monday, March 10, 2008

Amsterdamse galerij exposeert familiale faecaliën

In de Amsterdamse kunstgalerij Masters wordt tot eind maart werk van kunstenaar Marcelo Segall tentoon gesteld. Onderwerp zijn feces uit de familie van Segall, afkomstig van zichzelf, zijn dochter, zijn vrouw en andere familieleden, gegoten in doorzichtig giethars. De tentoonstelling omvat ook de placenta van zijn echtgenote. Daarnaast is er ook een bruidstaart met vier verdieping feces.


Segall creëerde voor zijn werk ook een speciale omgeving, aan de hand van een tafel en een reeks stoelen, met soepkommen voor de ontlasing van zijn naaste familieleden. Deze tenstoonstelling – die de titel ‘Shit Works’ meekreeg - geeft volgens de galerij-uitbater een soort van dagboek weer van de kunstenaar. “Aan de hand van schaamteloze autobiografische elementenen maakt hij een analyse van de duistere lagen van voyeurisme,” aldus de galerijhouder.


De 'Shit Works' zijn een onderdeel van de serie 'Porn Your Life', waarin de kunstenaar zijn eigen leven en dat van zijn familie te kijk stelt aan de voyeuristische toeschouwer. In 'Porn Your Life' wil Segall de link leggen met de huidige trend op televisie, met zijn talrijke reality programma's waarin niet alleen het persoonlijke leven, maar ook vooral het lichamelijke nadrukkelijk op de voorgrond wordt geplaatst.


De tentoonstelling loopt tot eind maart. Meer informatie kan gevonden worden op de website www.galeriemasters.nl. (HJL)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home