Platform21

Thursday, March 13, 2008

Galilei krijgt standbeeld in het Vaticaan

De indertijd verguisde, maar beroemde wetenschapper Galileo Galilei krijgt binnekort een standbeeld binnen de muren van het Vaticaan. Destijds werd Galilei nog vervolgd door de Roomse Kerk. Het standbeeld zou een plaats krijgen in de omgeving van de kamer waar Galilei in 1633 op zijn proces wachte.


Galilei was de ontwerper was van de eerste telescoop, waarmee hij de maan en de planeet Jupiter en een gedeelte van het helaal bestudeerde. Zijn waarnemingen leidden tot zijn theorie dat de aarde rond de zon draaide en ging daarmee in tegen de geloofstheorieën van de Roomse Kerk, die leerde daar de aarde het centrum was van het universum. De Kerk geloofde alleen haar leerstellingen en kwam in conflict met de theorie van Galilei.


Galilei moest afstand doen van zijn bevindingen en kreeg huisarrest tot aan zijn dood in 1642. Het heeft vier eeuwen geduurd eer het Vaticaan de visionare wetenschapper in ere wil herstellen. "Zelfs al zou Galilei het niet bij het rechte eind gehad hebben met zijn theorie, dan kan een kerkelijke rechtbank een dergelijke oordeel over wetenschap niet vormen,” zegt Paolo Galluzzzi, hoofd van het museum in Firenze.


Opvallend is dat Paus Johannes Paulus II het Vaticaan in 1979 vroeg om het proces van Galilei te herbekijken. (HJL)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home