Platform21

Friday, March 21, 2008

Kunst en erfgoed krijgen extra middelen

Bert Anciaux, Vlaams minister van cultuur en jeugd, gaat 20 miljoen euro extra investeren in het cultuur- en jeugdbeleid. Dertien miljoen euro bestaan uit een eenmalige toelage, terwijl de resterende zeven miljoen als recurrente middelen worden ingezet. Een deel van het bijkomend budget gaat naar de ondersteuning van het verenigingsleven. Deze middelen dienen voor de opstart van het fonds voor verenigingslokalen.


Voor het jeugdbeleid is een extra budget voorbehouden voor het jeugdverblijf centrum Hoge Rielen in Kasterlee, waar asbest verwijderd moet worden. Ook de uitleendienst van tenten voor jeugdverenigingen krijgt twee miljoen euro voor aankoop van 500 nieuwe tenten. In het kunsten en erfgoed beleid is er geld voor de Eén-euro-maatregel, waarbij kinderen en jongeren voor één euro een museum kunnen bezoeken.


Men is in onderhandeling met enkele Brusselse musea om ook daar die maatregel in te voeren. Ook heeft men geld voorzien om campagnes voor een leesbevorderingactie op touw te zetten. De grote culturele instellingen krijgen een kwart meer middelen. Eenmalige
cultuur investeringen zijn bestemd voor Daarkom, het Vlaams-Marokkaanse cultuurcentrum in Brussel, het Museumplein in Gent en de renovatie van de Elisabeth-zaal in Antwerpen. Rest nog 2 miljoen euro voor de aanschaf van kunst- en cultuurgoederen voor de collectie Vlaanderen. (HJL)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home