Platform21

Sunday, May 02, 2010

Uniek concert van André Donni in Café BabaIn de jaren tachtig en negentig was klarinettist André Donni een geregelde gast op de jazzpodia in onder meer New York, Parijs en ook Marokko, maar na een zwaar verkeersongeval werd het relatief stil rond de talentvolle en beloftevolle muzikant, zoon van de bekende gitarist Willy Donni. Liefhebbers van toegankelijke jazz hebben op donderdag 13 mei 2010 om 21 uur echter de kans om in het trendy Café Baba aan de Pacificatiestraat op het Antwerpse Zuid een eenmalig concert van André Donni bij te wonen. Het akoestische optreden van André Donni, een groot bewonderaar van jazzlegende Duke Ellington, moet voor Café Baba het debuut worden van een nieuw initiatief, waarbij op geregelde tijdstippen intieme concerten zullen gegeven worden uit de meest uiteenlopende muzikale richtingen. De toegang tot de optredens is
gratis.


André Donni volgde al op jeugdige leeftijd aan de muziekschool les in de klassieke klarinet in de muziekschool. Tegelijkertijd volgde hij bij zijn vader Willy Donni jazzharmoni en improvisatie. Op zestienjarige leeftijd begon André Donni ook tenorsax te spelen en besloot om beroepsmuzikant te worden. Op negentienjarige leeftijd trad hij toe tot de Muziekkapel van de Marine, waar hij als klarinettist
zijn legerdienst vervulde. Na zijn legerdienst startte hij zijn beroepscarrière, waarbij hij al vlug in België en het buitenland een trouwe gast werd op de jazzpodia. André Donni werd zelfs gevraagd om toe te treden tot de Big Band van Claude Bolling, maar wegens contractverplichtingen in New York kon hij daar echter niet op ingaan. Na zijn terugkeer naar België, werkte André Donni geregeld samen met
gitarist Jokke Schreurs, met wie hij ook een aantal cd-opnames realiseerde, zoals een herwerkte suite van Duke Ellington.


André Donni werkte de voorbije jaren samen met bekende namen zoals pianist-componist Charles Loos, Toots Thielemans, Philip Caterine, Eric Legnini, Wild Bill Davis, Al Grey en Bob Devos. Een zwaar verkeersongeval betekende echter een zware rem op de veelbelovende carrière van André Donni. Sindsdien treedt hij nog slechts sporadisch
op, vooral voor het eigen plezier. "Na mijn ongeval heb ik een lange revalidatie moeten doormaken, maar nadien bleek de Belgische jazz-scène gevoelig afgekalfd te zijn," zegt André Donni. "In Brussel is er nog wel een circuit, maar daarbuiten zijn er niet veel mogelijkheden meer." In Café Baba wil André Donni vooral toegankelijke swing brengen, samen met de Nederlandse bassist Daan Gaillard. Die toegankelijkheid is voor André ook een rode draad door zijn carrière geweest, waar bovendien een breed publiek mee kan aangesproken worden.


Meer info:Café Baba

Friday, September 11, 2009

Laure-Anne Jacobs zet interactief kunstproject op rond stad Kortrijk

Van zaterdag 12 september tot 20 september loopt in de Benedengalerij van De Kortrijkse Schouwburg aan de Hazelaarstraat 7 het digitale kunstproject 'Kortrijkse Taferelen' van de kunstenares Laure-Anne Jacobs, in samenwerking met de Cel Kortrijkse Tentoonstellingen. De kunstenares integreert daarbij een interactieve kunstinstallatie met impressies over het verleden en heden van de stad Kortrijk met een online project waarbij de bezoeker verder tot het kunstwerk kan doordringen. Een kortfilm op het beeldscherm op de Grote Markt vormt daarbij een eerste en inleidend element van een drieledig opgebouwd geheel. De tentoonstelling is toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag.

Het project Kortrijkse Taferelen omvat een interactief gebeuren dat gebaseerd is op een wisselwerking tussen realiteit en de virtuele wereld. Dit samenspel is op verschillende niveau's, zowel op het vlak van content als presentatie, terug te vinden. Inhoudelijk wordt het publiek geconfronteerd met taferelen uit het maatschappelijk leven, maar waar een extra bewerkte dimentie werd aan toegevoegd. Op het vlak van presentatie wordt aan het publiek een fysieke video-installatie
aangeboden, maar krijgt het ook de gelegenheid om in de virtuele wereld door de installatie te reizen. Centraal in het hele gebeuren staan fragmenten uit het maatschappelijk leven van Kortrijk, wat meteen ook de titel van het kunstproject verduidelijkt.

De basis van het project wordt gevormd door film en fotografie, maar dankzij het gebruik van montages en software krijgt het geheel een extra en virtuele dimentie. Vertrekkend vanuit een reeks beeldopnames met de stad Kortrijk als basisgegeven, wordt gewerkt rond een aantal lokaal geïnspireerde thema's. Daarbij komen onder meer het verleden van de stad aan bod, maar wordt evenzeer aandacht besteed aan innovatie, stadsvernieuwing, integratie en samenleving. Die verschillende onderwerpen worden door elkaar verweven en met elkaar geconfronteerd, waardoor een origineel geheel ontstaat waarin het publiek situaties herkent en nieuwe elementen ontdekt.

De installatie wordt op verschillende platforms naar voor gebracht. In eerste instantie wordt het publiek in de openbare ruimte vergast op een inleidende filmprojectie waarin het met het project kennismaakt en uitgenodigd wordt om in een aantal verdere stappen 'Kortrijkse Taferelen' verder te verkennen. Verwezen wordt daarbij naar een computerinstallatie op locatie, waar de bezoeker op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier wordt aangespoord om interactief deel te nemen aan het gebeuren en op zijn eigen, uniek persoonlijke manier het kunstproject te beleven. Op het internet kan de bezoeker tenslotte die verkenning ook later nog verder zetten.

Laure-Anne Jacobs studeerde monumentale kunsten in het Sint-Lucas Academie in Gent. Daarna nam ze deel aan verschillende tentoonstellingsprojecten, waarbij ze ook deelnam aan Brugge, Culturele Hoofdstad van Europa. Ook daar was het maatschappelijk leven van een - lokale - gemeenschap het onderwerp van haar foto-installatie. Ze richtte zich nadien echter steeds meer op fotografie en de opkomende digitale kunst, met vaak het internet en interactiviteit als centraal element. Het voorbije jaar nam ze met een fotocollectie deel aan het Fotocircuit Vlaanderen, waarbij haar werk in verscheidene culturele centra aan het publiek werd getoond.

"Het leven in de stad is een onuitputtelijke inspiratiebron," motiveert Laure-Anne Jacobs de keuze van het onderwerp van het kunstproject. "Ook in verleden heb ik al enkele keren een stad zichzelf in een kunstproject laten bekijken. De gebruikte technieken veranderen echter elke keer van karakter. In Brugge werd het geheel in een reeks billboards gegoten, terwijl in Brussel gebruik gemaakt werd van ruimte voor abribus-reclame aan haltes van het openbaar vervoer. In Kortrijk maak ik de combinatie van het openbare plein en de installatie in een tentoonstelling. De keuze voor Kortrijk is niet toevallig, want de stad maakt een opmerkelijk opgang door en koestert blijkbaar een opmerkelijke openheid voor kunst in een bijzonder brede vorm."

Friday, October 03, 2008

Constantin Ferreo presenteert virtueel internetparcours op Anina


De Grieks-Canadese kunstenaar Constantin Ferreo (57), die al geruime tijd in Antwerpen verblijft, heeft in samenwerking met het online kunstplatform Anina, een virtueel internetparcours met animaties opgezet. De animaties zijn duidelijk geïnspireerd door poëzie, politiek en Europa, thema's die in de hele artistieke carrière van Constantin Ferreo terugkeren. Het virtuele internetparcours wordt op woensdag 15 oktober om 20 uur voorgesteld in het nieuwe Theater aan de Stroom (TAS) aan de Ijzerenwaag 6 in Antwerpen.

Constantin Ferreo verliet als tiener reeds het Griekenland van het kolonelsregime. Dat was de start van een zwerftocht die hem doorheen heel Europa leidde en hem uiteindelijk ook in Canada deed terechtkomen, waar hij afstudeerde aan het Ontario College of Art. Op dat ogenblik had hij echter al een reeks tentoonstellingen achter de rug, veelal geïnspireerd door de lidtekens die een leven onder de Griekse dictatuur hadden achtergelaten. Twintig jaar geleden ruilde hij Canada echter in voor Antwerpen.

Ook in Antwerpen en andere Belgische steden werden talrijke - dikwijls ophefmakende - tentoonstellingen georganiseerd met werk van Constantin Ferreo. In Antwerpen nam hij onder meer deel aan Stad aan de Stroom, de Zomer van de Fotografie en het Steenfestival. De kunstenaar was ook één van de eerste die begon te experimenteren met digitale kunstvormen, want Constantin Ferreo is niet iemand die zich beperkt tot één medium. In het verlengde daarvan heeft hij nu ook zijn samenwerking toegezegd met het online kunstplatform Anina.

Op Anina brengt Constantin Ferreo een virtueel internetparcours met een zestal animaties. Hij grijpt daarbij terug naar zijn favoriete onderwerpen en inspiratiebronnen, namelijk politiek, poëzie en Europa. De kunstenaar benadrukt daarbij dan ook dat ook in zijn virtuele kunst de content en de boodschap een centraal element vormen. Constantin Ferreo beschouwt dit project ook als art-in-proces, waarbij in de toekomst nieuwe animaties zullen worden toegevoegd of vervangen. Hij sluit bovendien niet uit dat hij van hieruit ook een cross-over maakt naar de offline kunst.

Na de avondpresentatie in het Theater aan de Stroom, kan het virtueel internetparcours van Constantin Ferreo bekeken worden op de website www.anina.be.

Wednesday, September 03, 2008

Doel moet kunstenaarsdorp kunnen wordenOp donderdag 4 september om 20 uur opent in het literair café Den Hopsack aan de Grote Pieter Potstraat in Antwerpen de groepstentoonstelling 'Doelkunstenaars'. De tentoonstelling moet volgens organisator KunstDoel met een boeiende combinatie van beeld, tekst en gevonden Doelvoorwerpen een contrast opwerpen tegen het langzaam voortsluipende verval van de poldergemeente Doel. Op de opening stelt zangeres Soetkin Collier ook de 'Doelsong' voor. Uiteindelijk is het de bedoeling om Doel als kunstdorp te laten overleven.


"Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor een nieuwe bestemming, heeft de Vlaamse overheid beslist dat het polderdorp Doel niet meer leefbaar is en plaats moet ruimen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven," voert KunstDoel-initiatiefneemster Eva Van Tulden aan. "De tweehonderd resterende inwoners die er graag zouden blijven, zijn van geen tel. Evenmin wordt rekening gehouden met het verlies aan waardevol erfgoed. Nochtans is het perfect mogelijk om een alternatieve bestemming uit te werken."Eva Van Tulden geeft toe dat een terugkeer naar het vroegere dorp niet meer mogelijk is. "Moedwillige verwaarlozing, vandalisme en leegstand hebben het dorp aangevreten," voert ze aan. "Maar er wel een alternatieve bestemming die de wens van de huidige bewoners respecteert en tegelijkertijd een meerwaarde zou betekenen voor de haven en de stad." Daarbij hoopt KunstDoel om van het polderdorp een rurale kunst- en cultuuroase te kunnen maken in de haven, waar zakenlui en havenarbeiders even zouden kunnen verpozen en tot rust komen. Die mogelijkheid is er in het hele havengebied immers niet.


Eva Van Tulden vond een twintigtal kunstenaars bereid om aan de tentoonstelling 'Doelkunstenaars' deel te nemen. Die moet helpen om de belangstelling voor het lot van het polderdorp mee levendig houden. Een aantal kunstenaars stelt zijn werken te koop, waarbij de opbrengst gaat naar kunstzinnige acties om Doel verder te laten bestaan. "Inmiddels heeft KunstDoel ook de ondersteuning gekregen van de beweging Cittadellarte van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto," voert Eva Van Tulden aan.


"In het buitenland is al aangetoond dat dergelijke kleine enclaves wel degelijk leefbaar zijn," aldus deelnemend kunstenaar Harry Laureys. "Denk maar aan de buurt Ruigoord in Amsterdam of de Vrijstad Christiania in Kopenhagen. Ook elders in de wereld zijn er dergelijke initiatieven. We hopen daarrond trouwens op termijn een internationale community te kunnen uitbouwen." Meer informatie over het project KunstDoel en de tentoonstelling DoelKunstenaars kan bekomen worden op de website www.kunstdoel.net

Friday, August 29, 2008

TAS debuteert op Antwerpse Cultuurmarkt

Tijdens de Antwerpse Cultuurmarkt, op zaterdag 30 en zondag 31 augustus treedt het gloednieuwe Antwerpse Theater aan de Stroom (TAS) voor het eerst naar buiten. De initiatiefnemers, waaronder Eric Kerremans en Bob Snijers, willen met het nieuwe project vooral de nadruk leggen op repertoire- en publiekstheater. Daarvoor ging de ploeg samen met de Fluistercompagnie van Steven De Lelie. Het TAS vond zijn onderkomen in het Augustijnentheater aan de Ijzerenwaag, pal in het centrum van Antwerpen.


"Het repertoiretheater is de jongste jaren een beetje in het hoekje gedrumd," benadrukken Eric Kerremans en Steven De Lelie, respectievelijk artistiek en zakelijk leider van het Theater aan de Stroom. "Er wordt vooral aandacht besteed aan heel grote producties of aan het kleinere, experimenteel theater. Daar is op zich niets mis mee, maar dat mag niet ten koste gaan van het reportoiretheater. Daar zijn zowel acteurs als publiek het over eens." Dat laatste wordt trouwens overvloedig bewezen door de de abonnementenverkoop, die als een trein loopt.De oprichters slaagden er ook in om enkele grote namen uit de Vlaamse theaterwereld, zoals Frank Aendenboom, Jef Demedts, Nora Tilley, Kurt Defrancq, Magda Cnudde en Frans Maaes, van hun plannen te overtuigen en hen te motiveren om met het TAS in zee te gaan. Zij zullen optreden in theaterstukken van onder meer Arthur Miller, Tom Lanoye, Tennesee Williams en Hugo Claus. Gestart wordt op 4 september met Equus, het meesterwerk van auteur Peter Shaffer, met als acteurs Steven De Lelie, Magda Cnudde en Kurt Defrancq.De voorbije weken heeft het gezelschap keihard gewerkt aan de modernisering van de ruimtes in het Augustijnentheater. De zaal werd immers nog slechts sporadisch leeg en lag er dan ook verkommerd bij. "Dat heeft een zware financiële inspanning gevergd," geeft Eric Kerremans toe. "Maar we hebben opvallend veel steun gekregen van sponsors, zoals het tegelbedrijf Carobati en bierbrouwer Palm. Die heeft voor de officiële opening van het theater op 4 september trouwens een verrassing in petto." Het publiek kan tijdens de Antwerpse Cultuurmarkt al een kijkje gaan nemen in het nieuwe theater.


Voor meer informatie over het TAS kan men terecht op de website www.theateraandestroom.be

Thursday, August 28, 2008

Nieuw seizoen voor Fotografiecircuit Vlaanderen

Het project Fotografiecircuit Vlaanderen begint aan een nieuw seizoen. Een aantal fotografen-kunstenaars krijgen daarbij de gelegenheid om hun werk een heel jaar lang in culturele hotspots in heel vlaanderen aan het publiek voor te stellen. Het nieuwe jaar van Fotografiecircuit Vlaanderen wordt op maandag 1 september om 20 uur voorgesteld in zaal Elcker-Ik aan de Breughelstraat in Antwerpen-Berchem. De voorstelling gaat gepaard met een presentatie van het werk van fotografe-kunstenares Laure-Anne Jacobs.De fotografie van Laure-Anne Jacobs heeft zich ontwikkeld uit contacten met de realiteit en een persoonlijke interpretatie van die content. Haar directe omgeving en haar observering van het dagelijkse leven vormen dan ook de inspiratie voor haar artistiek werk, waarbij ze met digitale technieken uiting geeft aan haar eigen inhoudelijke ideeën.Laure-Anne Jacobs vertrekt daarbij vanuit haar locale identiteit ‐ haarzelf en haar omgeving. Als fotojournalist voor digitale media grijpt ze diverse gebeurtenissen en feiten aan als onderwerp voor haar artistiek werk. Een momentopname of een gebeurtenis vormt op die manier een inhoudelijke bron om met digitale procedures een project te creëren dat een artistieke meerwaarde geeft aan de originele inhoud.

De stadia die de foto daarbij doormaakt, vormen op die manier een artistiek proces. Vertrekkend met een realistisch beeld binnen de journalistieke praktijk, evolueert de foto door het aanwenden van digitale technieken zowel inhoudelijk als vormelijk tot een artistiek werk met een eigen identiteit. Op die manier wil Laure-Anne Jacobs optimaal gebruik maken van moderne technologie om de stap te maken van realistische fotografie naar artistieke inspiratie.Het project 'Organic Urbanisation' bestaat uit een reeks digitaal bewerkte foto's die teruggrijpen naar het organische en dynamische leven in en van de stad en het wonen. Daarbij komen de stad, shopping, consumptie, werken, stedelijke natuur, informatica en constructie en afbraak aan bod. De gebruikte foto's hebben in de meeste gevallen een journalistieke oorsprong gekend.

Laure-Anne Jacobs studeerde monumentale kunsten aan de Sint-Lucasacademie in Gent en begon haar artistieke carrière in de schilderkunst. Later evolueerde ze echter naar fotografie en digitale kunst, waarbij ze onder meer deelnam aan Brugge 2002 en Energie Brussel. Ze is ook de initiatiefneemster van het digitale kunstplatform Anina.be. Haar werk omvat digitale fotografie, beeldanimatie, internet en video.

Monday, August 04, 2008

"Hitparade is aan grondige hervorming toe"

Statistieken zijn zelden incorrect. In het geval van Danny Fabry zijn ze onomstootbaar. “Tel het maar na. Ik hoor tot de Vlaamse artiesten met de meeste optredens op jaarbasis. Onlangs maakte een journalist een overzicht openbaar waar ik niet opstond. Ik heb hem vrijwel meteen laten weten dat hij zijn werk niet goed had gedaan.” Aan de vooravond van zijn zestigste verjaardag maakt Fabry privé en professioneel de balans op.

Het begrip ‘frustratie’ krijgt de Limburgse chansonnier niet over de lippen, ook niet nu er een malaise heerst in muziekland. “Ik ben een optimist tot in de kist”, lacht hij. Maar het landelijke hitparadesysteem stelt Fabry zeker niet tevreden. De kanalen die leiden tot een notering in de Ultratop, moeten volgens hem grondig uitgepluisd worden en vernieuwd. “Hou het maar eens in de gaten. Het zijn altijd artiesten van dezelfde platenfirma die in de hitlijsten staan. Ik verkocht van mijn vorige album 6.000 exemplaren, maar ik stond niet genoteerd.”

Op 3 augustus wordt de crooner zestig. Het ultieme verjaardagsgeschenk? “Een telefoontje van Jos Van Oosterwijck met de melding dat ik in ‘Tien om te Zien’ mag optreden. Ik heb leuke tijden gehad met dat programma. Tijdens de eerste seizoenen werden we belaagd door dolenthousiaste fans. Dat was een openbaring.”

Onechte dochter

Van openbaringen kent Fabry - Robert Esseldeurs voor de intimi - een en ander. Onlangs pakte Fabry’s zoon uit met het nieuws dat zijn vader een onechte dochter heeft. “Ik heb documenten met daarin het bewijs dat ik niet de vader ben”, weerlegt hij. “Dat is het laatste dat ik daarover kwijt wil in de pers. Er is genoeg gezegd en geschreven. Ik ben en blijf de vader van mijn zoon.”(LA)