Platform21

Tuesday, August 29, 2006

Chinees mausoleum in Antwerps Provinciehuis

Van begin september tot half oktober loopt in het Antwerpse provinciehuis de tentoonstelling 'De wereld volgens de Han' rond de archeologische opgravingen uit het mausoleum van de Chinese keizer Jing, één van de grote figuren van de Han-dynastie. In totaal worden ruim 200 terracotta figuurtjes en objecten getoond."De tentoonstelling moet bekeken worden vanuit twintig jaar vriendschapsbanden tussen de provincies Antwerpen en Shaanxi," benadrukte de Antwerpse cultuurgedeputeerde Ludo Helsen tijdens de voorstelling van de collectie. "Ter gelegenheid van die verjaardag dachten we dat het interessant zou zijn om de Chinese cultuur naar België te brengen."

De gedeputeerde voerde aan dat de samenwerking tussen beide provincies al voor tal van verwezenlijkingen heeft gerealiseerd. "Denk maar aan het verblijf van twee reuzenpanda's in de Antwerpse Zoo," voerde hij aan. "De provincie Antwerpen is zich bewust van de enorme economische en culturele rijkdom van China en de volgende jaren zullen we die contacten nog verder uitbreiden."'De wereld volgens de Han' wordt echter duidelijk één van de hoogtepunten van deze jarenlange samenwerking tussen beide provincies. "Het bewind van keizer Jing - regerend van 157 tot 141 voor Christus - vormt een onderdeel van de periode die in de Chinese geschiedschrijving als de 'prachtige tijden' worden bestempeld," benadrukt curator Annemie Bonneux.

"Het was een periode van overvolle graanschuren en overvloedige voorraden voedsel voor iedereen," verduidelijkt de curator die uitspraak. "Dat weerspiegelt zich ook in de teruggevonden beelden." Hoewel men al langer op de hoogte was van het bestaan van de begraafsite - twaalf vierkante kilometer groot - werd in 1972 voor het eerst een begraafplaats ontdekt van gevangenen die aan de bouw van het mausoleum hadden meegewerkt.

Daarna zou het echter tot 1990 duren voor de eerste krijgers werden opgegraven. Omwille van de geplande aanleg van een autostrade naar de luchthaven van de provinciehoofdstad Xi'an werden de archeologische opgravingen toen geïntensifieerd. "De opgravingen zijn trouwens nu nog altijd bezig en nog dagelijks worden nieuwe archeologische schatten ontdekt," aldus Annemie Bonneux.

Meer info over de tentoonstelling is terug te vinden op de website www.provant.be.

Monday, August 28, 2006

Volksfeest rond Tosca-première

De Vlaamse Opera en de Stadsschouwburg Antwerpen gaan samenwerken. Het eerste resultaat van die coöperatie wordt de première op 17 september van de opera 'Tosca' van Puccini, die in de Stadsschouwburg zal worden gebracht. Het wordt trouwens een opmerkelijke gebeurtenis, want het geheel zal ook buiten gevolgd kunnen worden op een groot projectiescherm.

"Eerst en vooral wordt hiermee aan de Vlaamse Opera de kans geboden om op een andere locatie in de stad te spelen, waardoor de band tussen de opera en de stad verder wordt aangehaald," aldus de Antwerpse schepen van cultuur Philip Heylen. "Ook op het vlak van cultuurparticipatie vormt dit een meerwaarde. De Stadsschouwburg beschikt over twee keer zoveel zitplaatsen, waardoor veel meer mensen zullen kunnen genieten van de producties van de opera."

Eerder dit jaar stond de Vlaamse Opera ook al met 'Die Lustige Witwe' van Franz Léhar al in de Roma en binnenkort verzorgt het Operakoor met de Filharmonie een optreden op het Sint-Jansplein. Het is dus niet de eerste keer dat de Vlaamse Opera op gastlocaties optreedt. Maar de samenwerking tussen de Vlaamse Opera en de Stadsschouwburg is volgens schepen Heylen toch wel iets speciaals. "Voor het eerst werken een gesubsidieerde instelling en een commercieel huis samen," benadrukt hij.

Schepen Heylen voegde er aan toe dat de première van Tosca geen eenmalige stunt is, maar het begin van een langdurige samenwerking. Geert Allaert van de Antwerpse Stadsschouwburg bevestigde dat de Vlaamse Opera gedurende de volgende twintig jaar contractueel telkens twintig dagen per seizoen over de Stadsschouwburg zal kunnen beschikken.

Marc Clémeur van de Vlaamse Opera wees erop dat het operagebouw op dit ogenblik gerestaureerd wordt, maar ook daarna over niet meer dan 1.080 plaatsen zal kunnen beschikken. "De Vlaamse Opera heeft dan ook nood aan een locatie met een grotere zaalcapaciteit om zijn meest populaire titels te kunnen brengen," merkte hij op. Om die grote producties mogelijk te maken, werd de orkestbak in de Stadsschouwburg gevoelig uitgebreid.

De première van Tosca op 17 september gaat gepaard met een uitgebreid feestprogramma. Vanaf 16 uur wordt er op de Graanmarkt een Italiaanse markt georganiseerd met allerlei Italiaanse degustaties. Vanaf 20 uur kan men daar ook de première van Tosca volgen op een groot scherm. Het feestprogramma wordt gratis aan de bezoeker aangeboden.

Thursday, August 17, 2006

Cultuur Antwerpen heeft 3,5 miljoen klanten

Het cultureel beleid van Antwerpen is een bedrijf met 2.500 personeelsleden en 3,5 miljoen klanten. Dat zegt de Antwerpse cultuurbeleidscoördinator Karel Hermans ter gelegenheid van de voorstelling van het Cultureel Jaarboek 2005, waarin het brede cultuurwerk binnen de stad van het voorbije jaar wordt toegelicht. Het is meteen het 24ste jaarboek op rij.“Het is duidelijk dat 2005 een overgangsjaar was,” zegt cultuurschepen Philip Heylen, bladerend door het jaarboek. “Er is tijdens die periode heel wat voorbereidend werk geleverd voor de culturele uitstraling van Antwerpen tijdens de volgende jaren.” Hij verwijst daarbij onder meer naar het beroemde bezoek van de Sultan, dat de voorbije maand Antwerpen in heel zijn ban hield. “Dat is het danken aan al het werk dat er in 2005 werd gepresteerd,” aldus de schepen.

Ook de afwerking van de dossiers voor het Museum aan de Stroom en de Red Star Line, twee belangrijke toekomstprojecten voor de stad, kende volgens de schepen het voorbije jaar belangrijke vorderingen. “Daarnaast werd ook gewerkt aan de restauratie van de Opera en de Stadsschouwburg, de voorbereiding van de tentoonstellingsreeks ‘Antwerpen in de Wereld’ en werden ateliers toegewezen aan beeldende kunstenaars,” benadrukt hij.

Opmerkelijke cijfers noemt Philip Heylen de belangrijke groei van de bezoekersaantallen van het Middelheimmuseum en het Letterenhuis. “Ook de Antwerpse bibliotheken blijken een groot succes,” voert hij aan. “Het aantal ontleningen blijft groeien, in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen.” Ook ziet hij de culturele centra puik werk leveren en constateert hij dat Het Paleis het heel goed heeft gedaan. “Het Toneelhuis daarentegen heeft de volgende jaren een duidelijke inhaalbeweging nodig,” stipt hij aan.Het Cultureel Jaarboek is volgens de schepen vooral een werkinstrument voor het beleid, de culturele sector en de sponsors. “We hebben er zoveel mogelijk spelers in opgenomen die in Antwerpen professioneel actief zijn met cultuur en daarbij kunnen rekenen op een betoelaging,” verduidelijkt hij. “In de toekomst moeten we echter nog meer initiatieven kunnen opnemen die vanuit projectsubsidies gestuurd worden of vanuit niet-professioneel oogpunt zijn opgestart.”

Ook zou Philip Heylen in volgende edities ook een duidelijker beeld willen creëren van het soort publiek dat aan het Antwerpse culturele leven deelneemt. “Maar het is ook voor de individuele initiatiefnemers zelf in veel gevallen niet heel duidelijk waar hun publiek vandaan komt,” zegt Karel Hermans.

Het Culturele Jaarboek zal in de toekomst ook op het internet kunnen geraadpleegd worden.

Wednesday, August 16, 2006

Tall Ships op weg naar Antwerpen


De Mir (Rusland), Joli Brise (Groot-Brittannië), Spaniël (Letland) en Akela (Rusland) worden zaterdag in Antwerpen binnengehaald als overwinnaar van de jubileumeditie van de Tall Ships’ Race. Dat blijkt uit de officieuze eindresultaten die door het organiserende Sail Training International woensdagmiddag werden bekend gemaakt. De wedstrijd werd dinsdagochtend om acht uur Belgische tijd afgevlagd, waarna de deelnemende schepen zich op motorkracht naar Antwerpen konden begeven.

De Tall Ships’ Race viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Als hoofdsponsor van het gebeuren slaagde Antwerpen erin om de aankomst van die jubileumeditie naar zich te halen. De race liep dit jaar tussen het Engelse Torbay en het Spaanse La Coruna, waarna de vloot naar Antwerpen zeilde. “Het werd geen gemakkelijke tocht, want er moest tegen een sterke tegenwind geknokt worden,” vertelde koersdirecteur kolonel Peter Newell. “De schepen moesten daarom aanvankelijk een westelijke koers aanhouden om die hindernis te omzeilen.”

Die omweg zorgde ervoor dat de race dinsdagochtend moest afgevlagd worden, om de schepen toe te laten om Antwerpen - zij het op motorkracht - toch tijdig te kunnen halen. Rond de vijftigste verjaardag van het evenement worden van zaterdag tot dinsdag in aan de Scheldekaaien en in de Oude Haven immers allerlei activiteiten georganiseerd. Bij de vorige Antwerpse edities in 2001 en 2004 kwamen daarbij telkens één miljoen geïnteresseerden opdagen. Een uitgebreid programma over de weekendactiviteiten is terug te vinden op de website www.tallships2006antwerp.be.De officiële rangschikking wordt pas zondag bekend gemaakt. “Alles moet immers nog minitieus gecontroleerd en nagerekend worden,” aldus koersdirecteur Peter Newell. Een speciale vermelding gaat volgens algemeen coördinator David Van Riel wellicht wel naar de Belgische sloep Tomidi. “Die deed het bijzonder goed, tot plots het hoofdzeil vertikaal scheurde en men in Spanje aan de wal op zoek moest naar een zeilmaker,” vertelde hij. “Dat nam zo lang in beslag dat het schip aan de eigenlijke wedstrijd zelfs niet kon deelnemen. Maar hij is wel op weg naar Antwerpen.”

Antwerpen heeft een hechte band met de Tall Ships Race. Toen het whisky-merk Cutty Sark na twintig jaar stopte met de sponsoring van het evenement, sprongen de stad Antwerpen, de provincie en de Antwerpse haven in de bres, zodat de Tall Ships in hun logo voortaan de slagzin ‘Supported by Antwerp’ dragen. “Die sponsoring door Antwerpen is van levensbelang geweest voor het evenement,” vertelde ook voorzitter kolonel Ron Dadswell. “Dat heeft ervoor gezorgd dat we de nodige middelen hadden om het gebeuren verder uit te bouwen.”

Het organiserende Sail Training International is trouwens genomineerd voor de volgende editie van de nobelprijs voor de vrede. De organisatie zet zich immers in voor de opvoeding van jongeren van alle nationaliteiten, culturen, religies en sociale achtergronden en dit aan de hand van de zeilactiviteit. Eén van de meest gegeerde prijzen tijdens de race is trouwens de Friendship Trophy.